top of page

Interart-Collection.com Általános Szerződési Feltételek

Utolsó módosítás: 2018. december 1.

Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy igénybe veszi szolgáltatásunkat.

 

A továbbiakban azokat a fontos jogi rendelkezéseket soroljuk fel, amelyek mindenkire alkalmasak, aki meglátogatja a honlapunkat vagy igénybe veszi szolgáltatásunkat. A szerződési feltételek mind az Ön érdekei, mind a mi érdekeink megvédése érdekében szükségesek, valamint lehetővé teszik a szolgáltatásunk nyújtását egy mindenki számára élvezhetőbb módon.

Az "Ön" névmás használatával az Interart Collection a Felhasználóra, Vevőre, Ügyfélre, vagy bármely más olyan leírásra utal, amely az Ön pozícióját megfelelő módon írja le.

I. Értelmező rendelkezések

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmező rendelkezései:

Vásárló/Ügyfél: az InterTrade 2010 GmbH-val szerződéses jogviszonyban lévő fogyasztó, vagy viszonteladó.

 

InterTrade 2010 GmbH: székhelye: Heidehofweg 20, 7111 Parndorf, Ausztria  

Szerződés: Ügyfél és az InterTrade 2010 GmbH között létrejött megállapodás, az Interart Collection webshopján keresztül lebonyolított adásvételek tárgyában.

Vásárlás: azon jogi aktus, melynek keretében a fogyasztó és/vagy viszonteladó megvásárolja a terméket.

 

Interart Collection webshop: az a felület, melyen keresztül az InterTrade 2010 GmbH megvásárlásra kínál termékeket.

 

Általános Szerződési Feltételek: Az InterTrade 2010 GmbH által a vásárlás és a szállítás feltételeit meghatározó feltételek.

 

Fogyasztó: olyan természetes személy, aki szakmai, üzleti tevékenységén, vagy foglalkozásán kívül eső célból jár el, nem más társaságok javára.

Viszonteladó: olyan természetes,- vagy jogiszemély, aki szakmai, üzleti tevékenységébe, vagy foglalkozásába eső célból, vagy más társaságok, jogi személyek javára jár el.

Honlap: az a honlap, melyen keresztül az Interart Collection webshop elérhető.


 

II. Az ÁSZF alkalmazási köre

 1. A jelen ÁSZF kötelezően alkalmazandó az InterTrade 2010 GmbH üzemeltetett Interart Collection webshopon történt rendelés, szerződéskötés és szállítás során. InterTrade 2010 GmbH kifejezetten visszautasít minden más feltétel alkalmazását. Ügyfél kifejezetten hozzájárul és elfogadja, hogy a jelen ÁSZF-en kívül más feltétel nem kerül alkalmazásra. 

 2. Az InterTrade 2010 GmbH fenntartja a jogot a jelen ÁSZF-et egyoldalú módosítására. A jelen ÁSZF bármely módosítása a honlapon közzétételre kerül.

 3. Különleges termékkör vonatkozásában leadott rendelésre, vásárlásra, szállításra – mint például de nem korlátozva az olyan esetekre, ahol a vételár kérésre kerül csak megadásra, vagy korlátozott példányszámú kiadások, illetve olyan termékek esetében, amelyeknél a vásárlás nem mehet teljesedésbe kizárólag a honlapon keresztül, az InterTrade 2010 GmbH jogosult további szerződési feltételeket támasztani.

 4. A jelen ÁSZF-től való bárminemű eltérés, módosítás kizárólag akkor érvényes, ha írásban készül és az InterTrade GmbH kifejezett hozzájárulásával elfogadja azt.

III. Rendelés és szerződéskötés

 1. Az InterTrade 2010 GmbH által tett ajánlat – a szerződéskötés esetét ide nem értve - nem kötelező erejű és bármikor módosítható.

 2. Azt az esetet kivéve, ha az InterTrade 2010 GmbH kifejezetten hozzájárul a Szerződés eltérő módon történő lezárásához, a Szerződés akkor tekintett lezártnak, ha az Ügyfél írásos megerősítést kap (e-mail) a vásárlásról az InterTrade 2010 GmbH-tól. InterTrade 2010 GmbH visszautasíthatja a megrendelést, vagy többletfeltételt határozhat meg a szállításhoz, ha csak kifejezetten ettől eltérően állapodtak meg a Felek. 

 3. Az ajánlat elfogadásával, illetve a vásárlással az Ügyfél kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF szerződési feltételeit és alkalmazását.

 4. A Szerződéskötés során az Ügyfelet terheli minden felelősség az InterTrade 2010 GmbH részére megadott adatok helyességéért.

 5. InterTrade 2010 GmbH jogosult teljesítési segéded igénybe venni a Szerződés teljesítéséhez, mely esetre ugyanúgy vonatkozik a jelen ÁSZF.

IV. Árak és fizetési feltételek

 1. Az Interart Collection webshopján feltüntetett termékárak EURO-ban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t, ha csak ettől eltérően állapodtak meg a Felek és ezt az InterTrade 2010 GmbH kifejezetten elfogadta.

 2. InterTrade 2010 GmbH jogosult a vételárat módosítani a rendelés visszaigazolás kiküldését követően is, amennyiben importvám, adók, vagy más, olyan költségek (pl. a devizák közötti árfolyamváltozás) növelik a termék árát, amelyre a Feleknek nincs ráhatásuk. InterTrade 2010 GmbH haladéktalanul értesíti az Ügyfelet, amennyiben a vételár módosítása szükséges, amely információ birtokában az Ügyfél elállhat a Szerződéstől, illetve törölheti a megrendelését, kivéve ha a Felek ettől eltérően állapodtak meg, vagy ha a vételárkorrekciót törvényi előírás teszi kötelezővé.

 3. A vételár kifizetése oly módon történik, ahogyan a vásárlási folyamat során meghatározásra kerül. Ügyfél választása szerint fizethet online (pl.: PayPal, VISA, Sofort, AliPay), vagy offline. Offline, azaz átutalásos fizetés esetén a vételárat Vevő köteles 3 (három) munkanapon belül a következő bankszámlára utalással teljesíteni: 
  - Bankszámlaszám.: 21642266201
  - IBAN: AT64 2021 6216 4226 6201
  - Számla jogosultja: INTERTRADE 2010 GmbH
  - Vételár: a vételárat a rendelést követően, a kijelentkezési oldalon tüntetjük fel (Vételár, vagy Teljes ár, mely magában foglalja a mű vételárát, a szállítási költséget és amennyiben szükséges a hozzáadott, fogyasztást terhelő adót (ÁFA).
  ​- Közlemény: rendelésszám (a „Rendelés” gomb megnyomásával e-mailben küldjük meg Önnek rendelésszámát.

 4. Lehetséges, hogy további feltételek is szabályozzák az Ön rendelését. A fizetés ideje az az idő, amikor az InterTrade 2010 GmbH bankszámláján a vételár jóváírásra került. A szállítási idő a vételár jóváírását követően kezdődik, ha csak a Felek ettől eltérően állapodtak meg. 

 5. A fizetési határidő eredménytelen elteltét követően az Ügyfél késedelembe esik és a mindenkori hatályos jogszabályokban foglalt késedelmi kamat megfizetésére köteles. Valamennyi, az InterTrade 2010 GmbH által kifizetett költség, mely az Ügyfél tartozásának behajtása, érvényesítése érdekében történik (ide értve, de nem korlátozva a peres,-és nem peres eljárásokra, végrehajtási eljárásokra), az Ügyfelet terheli.

 6. Az Ügyfél késedelembe esése esetén InterTrade 2010 GmbH jogosult a tárgyi Szerződéstől és kapcsolódó megállapodásoktól elállni.

 

V. Szállítás

 1. A „szállítási idő” kifejezés, amit az InterTrade 2010 GmbH használ, csupán tájékoztató jellegű és soha nem jelent meghatározott, konkrét szállítási határidőt. Amennyiben az előzetes tájékoztatóban foglalt szállítási időt meghaladóan kerül kiszállításra a termék, a késedelemből eredően Ügyfél nem léphet fel semmilyen igénnyel az InterTrade GmbH-val szemben. 

 2. Abban az esetben, ha a termék kézbesítése késik, akár a futárszolgálat problémája, akár más okból, továbbá ha a Szerződés valamennyi, vagy valamelyik feltételét nem lehet teljesíteni, az Ügyfelet a vételár megfizetésétől számított 10 napon belül értesítjük. Ügyfél ebben az esetben mindenféle költségtől mentesen elállhat a rendeléstől.

 3. InterTrade 2010 GmbH határozza meg az Interart Collection webshopján keresztül rendelt termék szállítási módját, kivéve, ha a Felek ettől eltérően állapodtak meg

 4. A vásárolt termék kiszállítása akkor történik, amikor az elhagyja az InterTrade 2010 GmbH helyiségét, raktárát. A termék akkor minősül a Vásárlóhoz kézbesítettnek, amikor azok megérkeznek a Vásárló által megadott címre.

 5. Amennyiben a Vásárló visszautasítja a termék(k) átvételét, az ebből eredő valamennyi költség, illetve az InterTrade 2010 GmbH-nak okozott kár megtérítésére Vásárló köteles.

 

VI. Elállási jog és visszatérítés

 1. Kézbesített terméket kizárólag az InterTrade 2010 GmbH előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet visszaküldeni, mely nyilatkozatban a visszaküldéssel kapcsolatos releváns információkat és eljárást is rögzíti az InterTrade 2010 GmbH. Ilyen esetekben valamennyi kiadást, költséget Vásárló köteles viselni.

 2. Vásárló jogosult a Szerződéstől elállni 14 (tizennégy) napon belül és a vételár visszatérítését követelni, indokolás nélkül.

 3. A jelen ÁSZF IV.2., V.2. és VIII.6. fejezetei esetében a vételárat az InterTrade 2010 GmbH 10 (tíz) munkanapon belül visszafizeti Vásárlónak.

VII. Tulajdonjog fenntartás

 1. InterTrade 2010 GmbH a megvásárolt terméken a tulajdonjogát fenntartja egészen addig, amíg Vásárló a jogügylettel kapcsolatos valamennyi kötelezettségét nem teljesítette.

 2. Abban az esetben, ha a Viszonteladó nem teljesíti valamely szerződéses kötelezettségét, vagy az InterTrade 2010 GmbH megalapozottan feltételezi, hogy a Viszonteladó teljesítési nehézségbe ütközik, úgy az InterTrade 2010 GmbH jogosult a kiszállított terméket visszahívni a Viszonteladótól, vagy attól a harmadik féltől, aki a terméket birtokolja. Viszonteladó ilyen esetben, a termék(ek) visszaszolgáltatása érdekében köteles maradéktalanul együttműködni InterTrade 2010 GmbH-val.

 

VIII. Hibás termék és vásárlói panasz

 1. InterTrade 2010 GmbH szavatolja, hogy rendeltetésszerű használata során, valamint a használati utasításban foglaltak betartása esetén és a termékre jellemző tulajdonságokra tekintettel a termék a kézbesítéstől számított 12 (tizenkét) hónapon belül rendelkezik a rá jellemző tulajdonságokkal, rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá nem szenved sem anyag,- sem gyártási hibában.

 2. Az Interart Collection webshopjában található termék rendelkezik az ilyen termékek jellemzőivel, használhatóságbéli tulajdonságaival, ha rendeltetésének megfelelően használják. Egyes termékek formai és árnyalatbéli eltérést mutathatnak, az elkészítésükhöz felhasznált anyagtól, vagy a termék korától függően. Ilyen eltérések esetén is InterTrade 2010 GmbH teljesítése teljes mértékben szerződésszerű. Valamennyi, a színre, felhasznált anyagokra, méretre és egyéb részletre vonatkozó információ és fénykép a termék megjelölését, beazonosítását szolgálja. A jelen pontban foglalt kisebb eltérések nem képezhetik jogalapját semmilyen kártérítési, sem egyéb követelésnek, árkedvezménynek, költségviselésnek, továbbá ilyen alapon nem mondható fel a Szerződés és nem követelheti Vásárló az termék visszaszállítását.

 3. A termék kiszállításakor Vásárló köteles ellenőrizni, hogy a termék megfelel-e a Szerződésben foglaltaknak. Abban az esetben, ha a termék nem felel meg a Szerződésben foglaltaknak, úgy Vásárló a termék külső, szemrevételezhető hiányosságairól, hibáiról haladéktalanul köteles írásban értesíteni InterTrade2010 GmbH-t, minden egyéb hiba esetén Vásárló e kötelezettségét a termék átvételét követő 10 (tíz) napon belül köteles teljesíteni.

 4. Abban az esetben, ha a termék Ausztrián kívül kerül felhasználásra, úgy Vásárló köteles igazolni, hogy az adott ország vonatkozó előírásainak, szabályzásának a termék megfelel.

 5. Nem áll módunkban elfogadni panaszát, amennyiben a terméket nem rendeltetésének megfelelően, vagy a használati utasítástól eltérően használja.

 6. Abban az esetben, ha InterTrade 2010 GmbH elfogadja a termékre vonatkozó panaszát, úgy InterTrade 2010 GmbH választása szerint elfogadhatja a termék visszaszolgáltatását, vagy a Szerződéstől való elállást, egyúttal köteles visszafizetni a termék vételárát. A termékkörre tekintettel minőségi kifogás esetén az InterTrade 2010 GmbH nem vállal kicserélést, amennyiben az fizikailag - de facto- megvalósíthatatlan. 

 7. Jogos panasz esetén, ha az InterTrade 2010 GmbH – nem minőségi kifogás esetén – kicseréli a terméket, az InterTrade 2010 GmbH késedelembe esése kizárt, akkor is, ha a Vásárló által meghatározott határidő lejárt. 

 

  

IX. Felelősség

 1. InterTrade 2010 GmbH kizárja a felelősségét az alábbi esetekben:
  - a termék nem szakszerű, illetve nem rendeltetésszerű használata;
  - Vásárló által az InterTrade 2010 GmbH-nak adott téves, helytelen tájékoztatás;
  - Vásárló hozzájárulásával az InterTrade 2010 GmbH által kijelölt harmadik személyek tevékenysége;
  - Vásárló kérése, vagy hozzájárulása mellett harmadik személyek által neki megküldött anyagok, szolgáltatások;
  - interneten, vagy egyéb (elektronikai) úton történt kommunikáció során felmerült félreértés, rongálás, késedelem, illetve a megrendelés hiányos, vagy hibás fogadása.

 2. InterTrade 2010 GmbH kizárólag abban az esetben téríti meg a Vásárló kárát, amennyiben kétséget kizárólag megállapítást nyer az InterTrade 2010 GmbH közvetlen felelőssége. InterTrade 2010 GmbH a felelősségét kizárja a nem szándékos károkozásból, illetve előre nem látható költség miatt származó igényekre, például, de nem kizárólag az alábbi esetekben: nyereségvesztés, származékos kár, a szállításból, rongálásból, továbbá adat,- vagy anyagmegsemmisülésből, illetve forgalomcsökkenésből származó kár.

 3. InterTrade 2010 GmbH teljes felelősségét korlátozza arra az összegre, amit a biztosítótársaság fizet az InterTrade 2010 GmbH részére. Abban az esetben, ha a biztosítótársaság nem fizet az InterTrade 2010 GmbH-nak és az InterTrade 2010 GmbH felelőssége megállapítást nyer, úgy InterTrade 2010 GmbH a kártérítési felelősségét korlátozza a károkozással érintett termékkel kapcsolatban kiállított számlán szereplő összeg erejéig.

 4. Vásárló köteles megtéríteni InterTrade 2010 GmbH valamennyi kárát, kiadását, amely abból ered, hogy a Vásárló magatartására visszavezethető ok miatt a Szerződés teljesítésével kapcsolatban harmadik személy jogvitát kezdeményez InterTrade 2010 GmbH-vel szemben.

 5. A jelen fejezetben tárgyalt felelősséget kizáró és/vagy korlátozó rendelkezések nem alkalmazandók az InterTrade 2010 GmbH, vagy munkavállalói által szándékosan, vagy nagyfokú gondatlansággal okozott kár megtérítésére. 

 

X. Személyes adatok

 1. InterTrade 2010 GmbH által a vásárlással kapcsolatban kezelt Vásárlói személyes adatok kizárólag a Szerződés teljesítése, az InterTrade 2010 GmbH javát szolgáló marketing célok, továbbá a Vásárlóval való üzleti kapcsolat megőrzése, fejlesztése érdekében kerülnek elmentésre és/vagy feldolgozásra. A Vásárlói személyes adatok feldolgozása, kezelése során az InterTrade 2010 GmbH kizárólag a vonatkozó jogszabályok betartásával jár el, különös tekintettel az EU GDPR Rendeletében, valamint az Osztrák személyesadat-védelmi törvényben foglaltakra. 

 2. Vásárló bármikor jogosult megvizsgálni a személyes adatainak kezelését. Az ilyen irányú kérést az InterTrade 2010 GmbH alábbi e-mail címére kell megküldeni: info@interart-collection.com

 

XI. Vis Major

 1. Vis major körébe tartozik minden olyan jogszabályban, joggyakorlatban meghatározott, vagy általánosan elfogadott esemény, amely előre nem látható és amelyre az InterTrade 2010 GmbH-nak nincs ráhatása. A Vis Major körébe tartozik továbbá minden import – export tilalom, az InterTrade 2010 GmbH beszállítója általi késedelem, vagy nem teljesítés, sztrájk, illetve az InterTrade 2010 GmbH munkavállalói, beszállítói körében betegség miatt bekövetkezett nagylétszámú hiányzás.

 2. Vis Major esetén InterTrade 2010 GmbH választása szerint törölheti a Vásárlói rendelés további teljesítését, törölheti magát a megrendelést, bárminemű jogkövetkezmény nélkül. Ez esetben köteles Vásárlót írásban értesíteni. Vásárló köteles az ép, illetve a kiszállított és átvett termék(ek) vételárát megfizetni InterTrade 2010 GmbH felé.

 

XII. Szellemi tulajdon

 1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szellemi tulajdonjogoknak az InterTrade 2010 GmbH a kizárólagos jogosultja, legyen szó az InterTrade 2010 GmbH termékeiről, csomagolásról, honlapról, szövegekről, védjegyekről, márkanevekről és logokról, továbbá információkról, DVD és más adathordozóról, adatbázisról. E vonatkozásban Vásárló köteles teljes mértékben és minden feltételtől mentesen betartani a vonatkozó jogszabályokat és tartózkodni minden jogsértő magatartástól. Tilos a Vásárlónak reprodukálni és/vagy a nyilvánosság számára elérhetővé tenni a jelen pontban felsorolt jogvédelem alatt álló dolgokat, az InterTrade 2010 GmbH előzetes, írábeli hozzájárulása nélkül.

 2. Vásárló nem jogosult a Szerződésből származó jogokat és/vagy kötelezettségeket harmadik személyre engedményezni.

 

XIII. Alkalmazandó jog és bíróság illetékessége

 1. Valamennyi, a Szerződésből eredő jogra, kötelezettségre, ajánlatra és rendelésre, úgy, mint a jelen Általános Szerződési Feltételekre az osztrák jog vonatkozó rendelkezései az irányadók és alkalmazandók.

 2. A Felek közötti jogvita esetén a hatáskörrel rendelkező illetékes osztrák bíróság jár el.

Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha bármely kérdés merülne fel.

Interart Collection csapat

bottom of page